“Hai làn sóng thuyền nhân”

Tố Hồng

“Hai làn sóng thuyền nhân” là bài viết mới của người đẹp Tố Hồng, theo lời tác giả là viết để kiếm chút tiền uống café, xin mời các bạn xem thử:

https://lequydonsaigon.files.wordpress.com/2017/01/hailansongthuyennhan.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s